0
Tin tức - Sự kiện
Báo cháy Nohmi
Trang chủ » HỆ THỐNG BÁO CHÁY » Báo cháy Nohmi
Hệ Thường
Nohmi FDK246N Đầu báo khói quang
Giá: Liên hệ
Nohmi FWL116-S Bộ tổ hợp chuông, nút ấn, đèn báo cháy
Giá: Liên hệ
Nohmi FLL061-B Đèn báo phòng
Giá: Liên hệ
Nohmi FLP055D-W Đèn chỉ thị khu vực
Giá: Liên hệ
Nohmi FBW013-EA Chuông báo cháy
Giá: Liên hệ
Nohmi FMM156-W Nút nhấn khẩn
Giá: Liên hệ
Nohmi FMM116-W Nút nhấn khẩn
Giá: Liên hệ
Nohmi FMM120A Nút nhấn khẩn
Giá: Liên hệ
Nohmi FMM220 Nút nhấn khẩn lắp nổi
Giá: Liên hệ
Nohmi FMM260 Nút nhấn khẩn lắp chìm
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-A2-120L Bảng hiển thị phụ 120 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-A2-110L Bảng hiển thị phụ 110 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-A2-100L Bảng hiển thị phụ 100 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-A2-90L Bảng hiển thị phụ 90 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-A2-80L Bảng hiển thị phụ 80 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-A2-70L Bảng hiển thị phụ 70 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-E2-60L Bảng hiển thị phụ 60 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-E2-50L Bảng hiển thị phụ 50 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-E2-40L Bảng hiển thị phụ 40 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-H2-30L Bảng hiển thị phụ 30 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-H2-20L Bảng hiển thị phụ 20 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP117N-S-10L Bảng hiển thị phụ 10 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FIP220N-S-5L Bảng hiển thị phụ 5 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FAP128N-B1-40L Trung tâm báo cháy 40 vùng
Giá: Liên hệ
Nohmi FAP128N-B1-30L Trung tâm báo cháy 30 vùng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDU011-X Đầu báo lửa tử ngoại
Giá: Liên hệ
Nohmi W27021-5-100~150 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi W27021-5-60~90 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDL118-WR-75 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ106-DW-N75 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ106-DW-S75 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ106-DW-X75 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ106-DW-75 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ906-DW-N65 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ906-DW-S65 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ906-DW-X65 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ906-WV-65 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ206-D-N Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ206-D-X Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ206-D-M Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ206-D-T Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ106-D Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ-206-D Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FSKJ-206B Đầu báo khói pin tại chỗ
Giá: Liên hệ
Nohmi FDCJ002-R-X Đầu báo lửa hồng ngoại
Giá: Liên hệ
Nohmi FLL061-B Đèn báo phòng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDK01U / FDKL01U Đầu báo khói nhiệt kết hợp
Giá: Liên hệ
Nohmi KP-15 Đầu báo khí gas
Giá: Liên hệ
Nohmi KP-35B Đầu báo khí gas
Giá: Liên hệ
Nohmi FBM023 Chuông báo cháy
Giá: Liên hệ
Nohmi FMM160A Nút nhấn báo cháy
Giá: Liên hệ
Nohmi FLPJ001 Đèn chỉ thị khu vực
Giá: Liên hệ
FAPN105N-R-20L Trung tâm báo cháy 20 kênh
Giá: Liên hệ
FAPN105N-R-10L Trung tâm báo cháy 10 kênh
Giá: Liên hệ
FAPN202-R-5L Trung tâm báo cháy 5 kênh
Giá: Liên hệ
FAP230N-1L Trung tâm báo cháy 1 kênh
Giá: Liên hệ
Nohmi FDP219A Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDP119A Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDP219A-N Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDP219A-T Đầu báo nhiệt gia tăng
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLJ906-DW-65 Đầu báo nhiệt cố định
Giá: Liên hệ
Nohmi FDK146 Đầu báo khói quang
Giá: Liên hệ
Nohmi FDK246 Đầu báo khói quang
Giá: Liên hệ
Nohmi FDK346 Đầu báo khói quang
Giá: Liên hệ
Nohmi FDKL 01U-120 Đầu báo khói quang
Giá: Liên hệ
Nohmi FDS01 Đầu báo khói ion
Giá: Liên hệ
Nohmi FDG217-X Đầu báo khói Beam
Giá: Liên hệ
FAP232N-5LTrung tâm báo cháy 5 kênh
Giá: Liên hệ
FAPN102-R-10L Trung tâm báo cháy 10 kênh
Giá: Liên hệ
FAP129N- 10L Trung tâm báo cháy loại thường 10 kênh
Giá: Liên hệ
FAP129N- 20L Trung tâm báo cháy loại thường 20 kênh
Giá: Liên hệ
FCS129N- 20LTrung tâm báo cháy loại thường 20 kênh
Giá: Liên hệ
Hệ địa chỉ
Nohmi FRRU004-TRM4 Module Role 2 tiếp điểm
Giá: Liên hệ
Nohmi FRRU004-SCM4 Module địa chỉ lối vào 1 tiếp điểm
Giá: Liên hệ
Nohmi FRRU004-DCM4 Module địa chỉ lối vào 2 tiếp điểm
Giá: Liên hệ
Nohmi FRRU004-MOM4 Module địa chỉ giám sát lối ra có điện áp
Giá: Liên hệ
Nohmi FRRU004-MCM Module địa chỉ cho nút ấn báo cháy
Giá: Liên hệ
Nohmi FQIU004-SCI Module cách ly ngắn mạch
Giá: Liên hệ
Nohmi FDHU002-RHA Đầu báo nhiệt gia tăng kết hợp cố định địa chỉ
Giá: Liên hệ
Nohmi FDLU009-FHA Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ
Giá: Liên hệ
Nohmi FDKLU001-PSHA Đầu báo khói kết hợp nhiệt địa chỉ
Giá: Liên hệ
Nohmi FDKU012-PSA Đầu báo khói quang địa chỉ
Giá: Liên hệ
Nohmi PCA-2440X S508 Trung tâm báo cháy địa chỉ
Giá: Liên hệ
Nohmi FBM01U-D Chuông báo cháy địa chỉ
Giá: Liên hệ
Nohmi FMM01U & FMR01U Nút ấn báo cháy
Giá: Liên hệ
Nohmi FRR01UA-SL Module lối ra (có điện áp)
Giá: Liên hệ
Nohmi FRR01UA-M Module kết nối với nút ấn báo cháy
Giá: Liên hệ
Nohmi FRR01UA-DA Module lối vào cho các thiết bị ngoại vi
Giá: Liên hệ
Nohmi FQI01UA Module cách ly sự cố ngắn mạch
Giá: Liên hệ
Nohmi INTEGLEX Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop - 4 loop
Giá: Liên hệ
Nohmi FDPL25U Đầu báo nhiệt gia tăng và cố định địa chỉ
Giá: Liên hệ
Nohmi FDL25U Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ
Giá: Liên hệ
Nohmi FDK38U Đầu báo khói quang địa chỉ
Giá: Liên hệ
   
Công ty Thế Giới Công Nghệ An Ninh giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của 
Công ty TNHH Thế Giới Công Nghệ An Ninh